Karta pobytu Gorzów

Karta pobytu – niezbędny dokument cudzoziemca

Każdy obcokrajowiec powinien okazać się dokumentem, którym jest karta pobytu. Potwierdza ona tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. W karcie pobytu znajdują się podstawowe informacje o osobie, która ma zamiar przebywać na terenie Polski. Cudzoziemiec ubiegający się o kartę pobytu w pierwszej kolejności musi uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce. Nasza firma wspiera cudzoziemców w procesie legalizacji zatrudnienia. Firma Audit opracowuje dokumentację, która pozwala na legalne podjęcie pracy.

Nasza firma świadczy usługi na terenie Gorzowie, a także w jego okolicy. Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą skutecznie poszerzyć swoją kadrę pracowników oraz osoby, które chcą ułatwić sobie przebieg procesu legalnego zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Karta pobytu w Gorzowie – szeroki zakres usług w jednym miejscu!

Nasza firma oferuje bogaty wachlarz usług, który kierowany jest dla cudzoziemców oraz dla pracodawców działających na terenie Gorzowa i okolic chcących legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy. Prowadzimy działania, dzięki którym pracodawca może zaoszczędzić czas, który poświęciłby na poszukiwania pracowników. Nasi pracownicy podejmują się działań, które doprowadzają do legalnego zatrudnienia pracowników. Naszym celem jest zadowolenie klienta – dlatego podejmowane kroki wykonujemy na najwyższym poziomie.

Karta pobytu – kto może się o nią ubiegać?

O kartę pobytu ubiegają się cudzoziemcy, którym udzielono:

  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
  • status uchodźcy,
  • ochrony uzupełniającej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Pomoc w uzyskiwaniu kart pobytu w Gorzowie i pozwoleń na pracę!

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Chcesz uzyskać informacje na temat legalnego zatrudniania pracowników zza granicy? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Śnieguła
Klaudia Dolata
Dyrektor oddziału/headhunter
tel.: +48 509 251 004
e-mail: klaudia.dolata@audit.com.pl

Marta Śnieguła
Emilia Kamińska
Kierownik działu rekrutacji
tel.: +48 508 913 479
e-mail: emilia.kaminska@audit.com.pl