KLASA PATRONACKA

PROJEKT KLASY PATRONACKIEJ

Klasa Patronacka to pilotażowy, eksperymentalny i niekomercyjny projekt objęcia patronatem jednej z klas pierwszych Technikum Mechanicznego w Gorzowie (uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik).

Założeniem projektu było wyjście naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, realne przygotowanie uczniów do pracy i wymagań stawianych przez pracodawców, a przede wszystkim – zatrzymanie młodych osób na lokalnym rynku pracy poprzez zaproponowanie
im ciekawego i dobrze płatnego zatrudnienia.

Pierwsze działania projektu Klasa Patronacka, które miały miejsce w roku 2015, to przede wszystkim poznanie młodzieży, odkrycie ich mocnych stron I predyspozycji. Do współpracy zaproszono między innymi psychologa i doradcę zawodowego – wszystko po to, by następnie jak najtrafniej dopasować ucznia do pracy w konkretnym zakładzie pracy. Kolejny etap to zajęcia dodatkowe oferowane uczniom – matematyka, nauka języka angielskiego i niemieckiego oraz praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Zwieńczeniem projektu jest zatrudnienie uczniów w zakładach pracy, w których odbywali już praktykę. Pozwoli im to na rozpoczęcie drogi zawodowej już jako w części doświadczonych pracowników, znających specyfikę pracy w danym zakładzie, a także pozwoli na uzyskanie wyższego wynagrodzenia, niż to przewidziane dla absolwentów szkół średnich.

W 2016 roku Projekt Klasy Patronackiej został uznany przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach programu Erasmus Plus za „Dobrą praktykę”, którą z powodzeniem można wdrażać w innych polskich i europejskich szkołach. Zespół Szkół Mechanicznych został uhonorowany tytułem „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” a realizację projektu Klasy Patronackiej, znajdując się tym samym wśród 50 najlepszych szkół w Polsce.

Violetta Panasiuk – Strzyżewska
Prezes zarządu

Emilia Kamińska
Prokurent
Dyrektor ds. Rekrutacji

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Zielona Góra
Biuro Nowa Sól
Park Technologiczny Interior
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
tel.: +48 68 411 44 15
e-mail: nowasol@audit.com.pl

Poznań
ul. Żydowska 33/4
61-761 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl

bbranding 2020