KARTA POBYTU

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) może zostać wydane cudzoziemcowi zamierzającemu podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jak również cudzoziemcowi, zamierzającemu podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada, a podmiot, którym zarządza lub będzie zarządzał, spełnia odpowiednie wymogi.

Chcesz zlecić usługę dotyczącą karty pobytu dla cudzoziemca? Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń do nas!

karta pobytu

Wypełnij formularz!

Osoba kontaktowa

Katarzyna Krulikowska
Kierownik Działu Legalizacji

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Zielona Góra
Biuro Nowa Sól
Park Technologiczny Interior
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
tel.: +48 68 411 44 15
e-mail: nowasol@audit.com.pl

Poznań
ul. Żydowska 33/4
61-761 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl