ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Zezwolenie na pracę wydawane są przez wojewodę, istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę, formalności uzależnione są typu zezwolenia.

Typ A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP.  Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat, jednak okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w lokalnych uregulowaniach, tj. w tzw. kryteriach wojewódzkich, wydawanych przez wojewodę.

Typ B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Typ C – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z tym pracodawcą zagranicznym, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym;

Typ D – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Typ E – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany przy zezwoleniach typu B, C i D

Typ S – dotyczy pracy sezonowej

Chcesz zlecić usługę dotyczącą zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń do nas!

Pytania? Napisz do nas!

Osoba kontaktowa

Katarzyna Krulikowska
Kierownik Działu Legalizacji

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Zielona Góra
Biuro Nowa Sól
Park Technologiczny Interior
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
tel.: +48 68 411 44 15
e-mail: nowasol@audit.com.pl

Poznań
ul. Żydowska 33/4
61-761 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl