ABSOLWENCIE WEJDŹ Z NAMI NA RYNEK PRACY

20.11.2015 / Redakcja

Firma AUDIT od ponad 16 lat śledzi i analizuje zmiany zachodzące na rynku pracy m.in.: niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, emigrację zarobkową młodych ludzi, problemy pracodawców ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Ze względu na zaistniałą sytuację ponad 2 lata temu rozpoczęliśmy realizację Pilotażowego Projektu Klasy Patronackiej (naszym patronatem objęliśmy I klasę Technikum Mechanicznego w Gorzowie). Projekt, którego celem jest przygotowanie dobrze wykształconych, świadomych swojej wartości pracowników, którzy nie będą szukać pracy za granicą kraju, cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony lubuskich pracodawców, ale również ustawodawców - Ministerstwa Edukacji. W wakacje nasi uczniowie odbyli swoje pierwsze praktyki w lubuskich zakładach produkcyjnych, a najlepszy z nich otrzymuje stypendium.

Aby kontynuować naszą działalność w zakresie wspierania młodych ludzi na rynku pracy zdecydowaliśmy się na stworzenie ogólnopolskiego portalu internetowego. Celem portalu jest kojarzenie absolwentów uczelni wyższych z potencjalnymi pracodawcami. Każdy absolwent będzie mógł zarejestrować się z naszej bazie danych. Pracodawcy będą mieli możliwość oglądania i wyboru profili absolwentów.

Mamy przyjemność ogłosić, że po wielu latach intensywnej pracy już wkrótce ruszamy. Szukajcie nas na stronie www.absolwent.info

ABSOLWENCIE WEJDŹ Z NAMI NA RYNEK PRACY!!!