Rekrutacje pracowników tymczasowych

Właściwy człowiek na właściwym miejscu

 

PRACOWNICY TYMCZASOWI

W ramach usługi leasingu pracowników agencja rekrutuje, zatrudnia i wysyła pracownika tymczasowego do pracy w firmie Klienta na określony czas lub do wykonania konkretnego zadania.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych niesie za sobą wiele korzyści dla firmy (Pracodawcy Użytkownika). Usługa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, umożliwiając modernizację i usprawnienie struktur organizacyjnych firmy, a w szczególności uproszczenie systemu kadrowo-płacowego, dając możliwość skupienia się na priorytetowych zadaniach firmy i w pełni wykorzystać walory kompetentnych pracowników.

W okresie zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowy personel np. podczas urlopów, zwolnień chorobowych, nadmiaru pracy sezonowej lub rutynowych czynności, wyszukujemy, zatrudniamy i kierujemy do Klienta pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • niższy poziom zatrudnienia w firmie klienta
  • oszczędność kosztów własnych
  • wykwalifikowany personel
  • brak nieprzewidzianych przestojów
  • efektywna rekrutacja – po przepracowaniu 3 pełnych miesięcy najlepsi pracownicy mogą zostać zatrudnieni przez Klienta bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów
  • klient optymalizuje koszty pracy przez delegowanie obsługi kadrowo - administracyjnej do AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.