Szkolenia zamknięte

Właściwy rozwój na właściwym poziomie

 

Doświadczenia wielu firm, które odniosły sukces i potrafiły go utrzymać uczą, że rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się na bazie rozwoju jego pracowników. Kapitał ludzki decyduje o możliwościach uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Stawia to zupełnie nowe wyzwania przed nowocześnie funkcjonującymi firmami. Wymaga rozwoju zasobów wiedzy i umiejętności pracowników, ciągłego doskonalenia się i nabywania nowych umiejętności. Jest to możliwe dzięki szkoleniom organizowanym dla pracowników.

Każdy program szkolenia zamkniętego dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danej firmy, co sprawia, że każde z naszych szkoleń jest inne, tak jak różni są nasi Klienci. To co je łączy to wysoka jakość, dobre, merytoryczne przygotowanie i elastyczność pozwalające reagować na sugestie uczestników. Takie podejście sprawia, że obok propozycji standardowych programów szkoleniowych, układamy kombinacje złożone z elementów występujących w różnych programach, jak również tworzymy zupełnie nowe oferty. 

W przypadku zdiagnozowania określonych potrzeb szkoleniowych, sugerujemy klientowi docelowy program i zakres szkoleń.

OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Śnieguła
Rafał Magda
Kierownik działu szkoleń, badań i rozwoju
tel.: +48 510 191 714
e-mail: rafal.magda@audit.com.pl

Marta Śnieguła
Anna Wojciechowska
Konsultant ds. szkoleń, badań i rozwoju