O raporcie płacowym

Wydanych zostało XI edycji LRP. W ostatniej edycji dane do badania udostępniło ponad 50 firm produkcyjnych, zlokalizowanych w przygranicznym pasie Polski Zachodniej. Zapewnia to większą precyzję i sprawia, że raport staje się relanym narzędziem zarządzania kadrami i polityką zatrudniania w przedsiębiorstwach. Do grupy badawczej przyjmowane są przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie woj. lubuskiego oraz w pasie przygranicznym - do 100 km od granicy niemieckiej.