Warunki uczestnictwa

Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusze przygotowane w formie elektronicznej, wypełniane przez przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu. Formularze dostępne są on-line, a hasło do logowania przekazywane zostaje telefoniczne. Dzięki takiemu zabiegowi, zapewniamy naszym uczestnikom pełną ochronę danych osobowych, które są nam przekazywane i przetwarzane przez nas jedynie na potrzeby Lokalnego Raportu Płacowego. Po zebraniu kwestionariuszy, uzyskane informacje o stanowiskach zostają poddane procesowi dopasowania i weryfikacji. Sposób przetwarzania i prezentacji danych uniemożliwia skojarzenie odczytanych wyników z poszczególnymi firmami - uczestnikami badania.

Jedynie uczestnictwo bądź deklaracja uczestnictwa w następnej edycji daje możliwość zakupu raportu. Przedsiębiorstwo uczestniczące udostępnia komplet danych o wynagrodzeniach, oferowanych swoim pracownikom. Opcja zakupu raportu bez uczestnictwa w badaniu jest dostępna tylko w określonych sytuacjach - szczegóły u Kierownika Projektu.