Raport płacowy

Właściwe wynagrodzenie na właściwym stanowisku

 

Firma Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o. od 2006 roku wydaje unikatowy w skali kraju Lokalny Raport Płacowy. Dzięki kompleksowemu ujęciu tematu, jest to najbardziej rzetelne tego typu opracowanie. Coroczne badanie zawiera wysokość wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, w tym zasadniczych i premii; świadczenia pozapłacowe; fluktuacje kadr; wprowadzone i planowane podwyżki wynagrodzeń oraz wyniki badań z obszaru miękkich aspektów zarządzania personelem. Lokalny Raport Płacowy wydawany jest w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim; w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Dla kogo?

Uczestnikami badania są przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym, zatrudniające minimum 50-ciu pracowników.

Struktura raportu

Lokalny Raport Płacowy podzielony jest na część ogólną, opisową oraz szczegółowe zestawienie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W części opisowej zawarte są zestawienia wysokości wynagrodzeń zasadniczych oraz całkowitych brutto (z uwzględnieniem dodatków pieniężnych takich jak premie, prowizje, nagrody itp.) na poszczególnych szczeblach zarządzania, w poszczególnych działach (pionach) przedsiębiorstwa oraz na poszczególnych stanowiskach. Ponadto, w tej części raportu przedstawiono dane dotyczące premii, świadczeń pozapłacowych, wzrostu wynagrodzeń oraz fluktuacji pracowników. Druga część raportu zawiera uporządkowane wg działów zestawienie wysokości wynagrodzeń całkowitych na około 70 stanowiskach, których wybór został dokonany w procesie dopasowania danych pochodzących z przedsiębiorstw biorących udział w badaniu.

Korzyści

Daje możliwość porównania wynagrodzeń we własnej firmie z płacami proponowanymi w regionie na podobnych stanowiskach. Jest podstawą negocjacji płac ze związkami zawodowymi, pracownikami oraz kandydatami. Pozwala na dostosowanie wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, a tym samym zmniejszenie rotacji i zatrzymanie najlepszych pracowników.

Warunki uczestnictwa

Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusze przygotowane w formie elektronicznej, wypełniane przez przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu. Formularze dostępne są on-line, a hasło do logowania przekazywane zostaje telefoniczne. Dzięki takiemu zabiegowi, zapewniamy naszym uczestnikom pełną ochronę danych osobowych, które są nam przekazywane i przetwarzane przez nas jedynie na potrzeby Lokalnego Raportu Płacowego. Po zebraniu kwestionariuszy, uzyskane informacje o stanowiskach zostają poddane procesowi dopasowania i weryfikacji. Sposób przetwarzania i prezentacji danych uniemożliwia skojarzenie odczytanych wyników z poszczególnymi firmami – uczestnikami badania.

Jedynie uczestnictwo bądź deklaracja uczestnictwa w następnej edycji daje możliwość zakupu raportu. Przedsiębiorstwo uczestniczące udostępnia komplet danych o wynagrodzeniach, oferowanych swoim pracownikom. Opcja zakupu raportu bez uczestnictwa w badaniu jest dostępna tylko w określonych sytuacjach – szczegóły u Kierownika Projektu.

ZAŁĄCZNIKI:

OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Śnieguła
Rafał Magda
Kierownik działu szkoleń, badań i rozwoju
tel.: +48 510 191 714
e-mail: rafal.magda@audit.com.pl

Marta Śnieguła
Anna Wojciechowska
Konsultant ds. szkoleń, badań i rozwoju

SZYBKI KONTAKT:

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą.