Jak zakupić?

Uprzejmie informujemy, że jedynie uczestnictwo w badaniu daje możliwość zakupu RAPORTU – opcja zakupu RAPORTU bez uczestnictwa w badaniu jest dostępna w wyjątkowych sytuacjach – szczegóły u kierownika projektu.

Przy uczestnictwie w raporcie przedsiębiorstwa mają możliwość wyboru dwóch opcji:

Opcja nieodpłatna

Przedsiębiorstwo uczestniczące udostępnia komplet danych o wynagrodzeniach, oferowanych swoim pracownikom.

W ramach uczestnictwa otrzymuje nieodpłatnie:

  •    część ogólną raportu – ok. 50 stron zestawień
  •    analizę dwóch wybranych stanowisk

Opcja odpłatna

Przedsiębiorstwo uczestniczące udostępnia komplet danych o wynagrodzeniach, oferowanych swoim pracownikom.

W ramach uczestnictwa otrzymuje:

  •    część ogólną raportu – ok. 50 stron zestawień
  •    analizę wszystkich stanowisk