KSSSE

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Idea

Dostarczenie lepszego wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków działania na terenie strefy (w tym dostęp do informacji) inwestorom funkcjonującym  w KSSSE.

Cele i korzyści:

  • Wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
  • Wzmocnienie efektywności i skuteczności usług świadczonych przez Strony Porozumienia, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału Stron w zakresie wsparcia przedsiębiorstw
  • Bieżące badanie i analiza lokalnego rynku pracy

KSSSE