WSB

Studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe i personalne

Studia podyplomowe

Idea

Doradztwo zawodowe i doradztwo personalne to dwie różne formy aktywizacji zawodowej, które mają fundamentalne znaczenie dla budowania kariery edukacyjno-zawodowej na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Umiejętność właściwego doboru narzędzi aktywizacyjnych jest kluczowa dla specjalisty z dziedziny doradztwa zawodowego i personalnego.

Cel

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych. Studenci zostaną przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji.

Korzyści

Studia przygotują do pracy w charakterze doradcy zawodowego, personalnego i szkolnego doradcy kariery.

Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, instytucji samorządowych, działów personalnych
w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych, placówek oświatowych i pracowników agencji doradztwa personalnego.

Informacje i zapisy

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail:  podyplomowe@wsb.gorzow.pl
tel. 95 733 66 68,  tel./fax 95 733 66 67
www.wsb.gorzow.pl