oferta pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

/miejsce pracy: Głogów, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie pod względem merytorycznym i formalnym, rachunkowym oraz finansowo- księgowym spraw firmy
 • Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi i ubezpieczeniami
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, planu budżetowego oraz planu rachunków dochodów własnych, dokonywanie niezbędnych zmian w tych planach i czuwanie nad nieprzekraczaniem wydatków kosztowych oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
 • Opracowywanie zakładowego planu kont zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami finansowymi
 • Nadzór na przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów, procedur kontroli dokumentów finansowych
 • Sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe
 • Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja potwierdzona własnoręcznym podpisem.
 • Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych
 • Nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań firmy
 • Nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, elektroniczne wysyłanie danych, wysyłanie przelewów
 • Osobiste kontakty z odpowiednimi oddziałami ZUS, urzędem skarbowym oraz GUS w sprawach wynikających z wykonywanych zadań

WYMAGANIA:

 • Min. trzyletnie doświadczenie na stanowisku Głównego księgowego
 • Znajomość specjalistycznych aplikacji finansowo-księgowych (np. Comarch Optima, XL, ALTUM)
 • Znajomość prawa podatkowego (w szczególności ustaw o PIT i CIT)
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
 • Umiejętności analityczne
 • Otwartość na zmiany
 • Umiejętność efektywnego i sprawnego zarządzanie czasem
 • Umiejętności kierownicze (motywowanie, delegowanie, zarządzanie w sytuacjach zmian i kryzysowych, myślenie strategiczne)
 • Rozwinięte zdolności do komunikowania się w mowie i piśmie
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: iwona.zurek@audit.com.pl  tel. 502 679 369

Agencja Doradztwa Personalnego nr rejestru 5335