oferta pracy

MANAGER DS. JAKOŚCI

/miejsce pracy: Świebodzin, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Realizacja celów operacyjnych wynikających z umów z klientami (przede wszystkim: jakością wewnętrzną i zewnętrzną)
 • Organizacja pracy i zarządzanie podległym zespołem złożonym z trenerów wewnętrznych i specjalistów ds. Jakości
 • Współpraca z przedstawicielami klienta w zakresie jakości (przygotowywanie i przekazywanie danych, wyjaśnianie sytuacji problematycznych, zaznajamianie się z nowymi wymaganiami i ich wdrażanie w organizacji, etc.)
 • Inicjowanie i zarządzanie projektami dot. poprawy i utrzymania określonego poziomu jakości
 • Nadzór nad wdrażaniem zmian w procesach wewnętrznych, zgodnych ze zmianami wymagań klientów
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi, poziomem absencji chorobowej i fluktuacji dobrowolnej w swoim zespole,
 • Dbanie o przestrzeganie obowiązujących regulaminów, zarządzeń i instrukcji wewnętrznych, w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zarządzaniu jakością
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności coachingowe
 • Dobra organizacja pracy
 • Motywacja wewnętrzna ukierunkowana na stałe usprawnianie pracy

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: klaudia.dolata@audit.com.pl  tel. 509 251 004

Agencja Doradztwa Personalnego nr rejestru 5335