Czy potrafisz skutecznie odmówić?

W każdym pytaniu wybierz jedną odpowiedź najbardziej pasującą do ciebie.