Imię i Nazwisko *
e-mail *
Wiadomość *
Zgadzam się *
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest AUDIT HR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20 (dalej jako: ADO).
2) Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest komunikacja z użytkownikami strony.
3) Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw – drogą mailową na adres: iod@audit.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
5) Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6) Dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom, którymi są podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO (dostawcy niezbędnych usług wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych), z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług, np. teleinformatycznych, w tym hostingowych.
7) Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
PRAWO DO SPRZECIWU: W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUDIT HR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20 jest nasz prawnie uzasadniony interes rozumiany jako komunikacja biznesowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
Imię i Nazwisko *
e-mail *
Wiadomość *
Zgadzam się *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT HR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: https://www.audit.com.pl/szukasz-pracy/klauzula-rodo
Zgadzam się *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT HR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celach związanych z realizacją przyszłych projektów rekrutacyjnych, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stroniehttps://www.audit.com.pl/szukasz-pracy/klauzula-rodo Agencja Doradztwa Personalnego nr rejestru 5335
Wybierz CV
Maximum file size: 26 MB