OUTSOURCING KADR I PŁAC

Nasza firma od wielu lat kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z dokumentacją kadrową i wynagrodzeniami pracowników, a także prowadzeniem rozliczeń z poszczególnymi urzędami. Korzystając z usługi outsourcingu kadr i płac zyskasz:

– obniżenie kosztów działu kadr i płac,
– poufność i bezpieczeństwo poprzez ograniczenie dostępu do wrażliwych danych wewnątrz przedsiębiorstwa,
– przejęcie przez Audit odpowiedzialności przed urzędami podczas kontroli,
– stały kontakt ze specjalistami z dziedziny kadr i płac,

W ramach usługi outsourcingu kadr i płac oferujemy:
– kompleksową administrację kadrową, prowadzenie akt pracowniczych,
– bieżące doradztwo kadrowo-płacowe,
– naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozliczanie umów cywilno-prawnych,
– zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
– przygotowywanie comiesięcznych rozliczeń i deklaracji do ZUS, US, PFRON, PPK
– przygotowywanie raportów GUS, PFRON,
– przygotowywanie rozliczeń rocznych PIT-11 dla Twoich pracowników,
– przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS,
– obsługa dofinansowań PFRON do wynagrodzeń pracowników,
– wprowadzenie i administrowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
– doradztwo prawne związane z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych.

Chcesz zlecić usługę dotyczącą outsourcingu kadr i płac?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń do nas

Pytania?
Wypełnij formularz!

Osoba kontaktowa

Agnieszka Olejniczak
Kierownik działu
Finansów, Kadr i Płac

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Zielona Góra
Biuro Nowa Sól
Park Technologiczny Interior
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
tel.: +48 68 411 44 15
e-mail: nowasol@audit.com.pl

Poznań
ul. Żydowska 33/4
61-761 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl