LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA

Legalna praca i pobyt

Chcesz zatrudnić cudzoziemca i nie wiesz, jak załatwić formalności?

Pomożemy Ci sprawnie i szybko uzyskać dokumenty legalizujące pobyt i pracę Twojego pracownika. Będziemy monitorować status sprawy, aż do momentu wydania dokumentów.

1

Legalny
pobyt

+

2

Legalna
praca

=

3

Legalne zatrudnienie

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY (KARTA POBYTU):

- pozwala na pobyt na terenie Polski do 3 lat z możliwością przedłużenia tego okresu,
- zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest wykonywanie pracy i jeśli jego pobyt będzie trwał powyżej 3 miesięcy,
- jest wydawany przez odpowiedni Urząd Wojewódzki.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ:

-istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę,
- najczęściej uzyskiwanym w Polsce jest zezwolenie na pracę typ A, które dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP,
-jest wydawane przez odpowiedni Urząd Wojewódzki.

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY:

– dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy,
– wydawane jest na 24 miesiące
– nie dotyczy prac sezonowych (na które trzeba uzyskać zezwolenie).

PORADNIK LEGALIZACYJNY

Planujesz zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie i nie wiesz, jakie formalności są w tym celu potrzebne?

Odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku

KONTAKT

Katarzyna Krulikowska
Kierownik działu legalizacji

AUDIT HR Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Poznań
ul. Kozia 12/1
61-835 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl

Nowa Sól

Park Technologiczny Interior

ul. Inżynierska
8
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 68 411 44 15

e-mail: nowasol@audit.com.pl