RAPORT PŁACOWY

Raport płacowy jest realnym narzędziem zarządzania kadrami, dającym możliwość porównywania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach w innych firmach w regionie. W Raporcie biorą udział zakłady produkcyjne zatrudniające min. 50 pracowników.

Raport zawiera informacje na temat:

 • wysokości wynagrodzeń zasadniczych i premii,
 • świadczeń pozapłacowych,
 • fluktuacji kadr,
 • wprowadzonych i planowanych podwyżek wynagrodzeń,
 • wyników badań z obszaru miękkich aspektów zarządzania personelem.

RAPORT WYDAWANY JEST:

 • w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • w dwóch wersjach publikacji: papierowej oraz elektronicznej.

KORZYŚCI:

 • Lokalny Raport Płacowy daje możliwość porównania wynagrodzeń z płacami w innych firmach w regionie na podobnych stanowiskach. Może być więc podstawą negocjacji płac ze związkami zawodowymi, pracownikami oraz kandydatami.
 • pozwala na dostosowanie wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, a tym samym umożliwia zmniejszenie rotacji i zatrzymanie najlepszych pracowników.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • opcja płatna – firma udostępnia dane dotyczące wynagrodzeń i decyduje się na zakup pełnej wersji raportu w wersji polskiej lub angielskiej,
 • opcja bezpłatna – firma udostępnia dane dotyczące wynagrodzeń, ale nie decyduje się na zakup pełnej wersji raportu, nieodpłatnie otrzymuje część pierwszą (ogólną) oraz analizę dwóch wybranych stanowisk.

PRZYKŁADOWY WYCINEK Z RAPORTU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Szybki kontakt

OSOBA KONTAKTOWA

Marta Kamieńska
Konsutlant. ds szkoleń

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Zielona Góra
Biuro Nowa Sól
Park Technologiczny Interior
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
tel.: +48 68 411 44 15
e-mail: nowasol@audit.com.pl

Poznań
ul. Żydowska 33/4
61-761 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl