LOKALNY
RAPORT PŁACOWY

RAPORT PŁACOWY

TWOJE NARZĘDZIE DO

ANALIZY WYNAGRODZEŃ ​

Nasz autorski projekt jest wydawany nieprzerwanie od 2006 roku i jest najbardziej wiarygodnym  i rzetelnym opracowaniem dotyczącym wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w zakładach produkcyjnych. Uczestnikami są firmy zatrudniające minimum 50 pracowników, a sam raport tworzony jest na podstawie realnych danych udostępnianych przez nich. 

lOKALNY Raport płacowy

INFORMUJE:

 • o wysokości wynagrodzeń zasadniczych i premii,
 • świadczeń pozapłacowych,
 • fluktuacji kadr,
 • wprowadzonych i planowanych podwyżek wynagrodzeń,
 • wyników badań z obszaru miękkich aspektów zarządzania personelem.

WYDAWANY JEST:

 • w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • w dwóch wersjach publikacji: papierowej oraz elektronicznej.

KORZYŚCI:

 • Lokalny Raport Płacowy daje możliwość porównania wynagrodzeń z płacami w innych firmach w regionie na podobnych stanowiskach. Może być więc podstawą negocjacji płac ze związkami zawodowymi, pracownikami oraz kandydatami,
 • pozwala na dostosowanie wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, a tym samym umożliwia zmniejszenie rotacji i zatrzymanie najlepszych pracowników.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • opcja płatna – firma udostępnia dane dotyczące wynagrodzeń i decyduje się na zakup pełnej wersji raportu w wersji polskiej lub angielskiej,
 • opcja bezpłatna – firma udostępnia dane dotyczące wynagrodzeń, ale nie decyduje się na zakup pełnej wersji raportu, nieodpłatnie otrzymuje część pierwszą (ogólną) oraz analizę dwóch wybranych stanowisk.

wycinek LOKALNEGO
raportu płacowego

formularz zgłoszeniowy

KONTAKT

IMG_3425

Marta Kamieńska
Koordynator projektu Lokalny Raport Płacowy /
Specjalista ds. optymalizacji procesów

AUDIT HR Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Poznań
ul. Kozia 12/1
61-835 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl

Nowa Sól

Park Technologiczny Interior

ul. Inżynierska
8
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 68 411 44 15

e-mail: nowasol@audit.com.pl